6 januari 2013

Muziek
Naast zijn bestaan als arts klimt Diederd Kronjee graag overpeinzend en overwegend in de pen. Uit die pen vloeien regelmatig essays, korte verhalen en -vooral- gedichten voort. Het zijn vaak puntige werkjes die met een bedachtzame, maar uiterst scherpzinnige sfeer de wereld illustreren. Ze blijven hangen in je hoofd, soms zelfs een tijdlang nadreunen. Niet in de laatste plaats vanwege hun meesterlijk authentieke stijl. Elk woord, elke letter en elke witruimte valt in een gedicht van Diederd Kronjee op zijn juiste plek.

De Week van de Poëzie (31 januari t/m 6 februari) vormde de aanleiding om Diederd Kronjee uit te nodigen een gedicht te exposeren op het HuismethetHandje. Aansluitend bij het thema van 2013 schreef hij speciaal voor deze gelegenheid het gedicht 'Muziek'. De drie strofen van het gedicht zijn vervat in ruwe letters op constructieve, houten ondergrond. Die vormt de verbinding tussen de harde stoffelijkheid van de oude, stenen gevel en de dichtregels, die als abstracte muziek in de oren van de lezer klinken. Talloze malen.

Het HuismethetHandje maakt van 2 januari tot en met 6 februari deel uit van het Poëzieparcours in de Maastrichtse binnenstad. Meer over deze gedichtenroute en de activiteiten die ermee samenhangen staat op deze webpagina: http://www.maastrichtnet.nl/productie/stromend-po-zieparcours.
'Muziek' is aan het HuismethetHandje te zien tot en met 15 mei 2013. Veel werk van Diederd Kronjee is te lezen op zijn weblog: www.spreekkamer.blogspot.nl