15 april 2012

geniï loci

KunstTour 2012 / de geest van de plek, ofwel de genius loci
geniï loci
ontdekken in het HuismethetHandje!

Het HuismethetHandje is ontstaan als een woning voor gewone mensen. Er waren honderden van dit soort huizen in de Maastrichtse binnenstad, maar in de loop van de afgelopen eeuw zijn de meeste daarvan verdwenen of onherkenbaar verbouwd. Het HuismethetHandje ontsnapte daaraan. Het is daardoor een bijzondere plek geworden. Je kunt er nog steeds zien hoe de vroegere bewoners in de loop van meer dan driehonderd jaar, stukje bij beetje hun leefomgeving verbeterd en uitgebreid hebben. Om dit ‘organisch gegroeide geheel’ te behouden is het HuismethetHandje in 2001 op een experimentele manier gerestaureerd. Het principe ‘behoud gaat vóór vervangen’ vormde daarbij de leidraad. Zover als maar mogelijk was. Daardoor zijn ook oude verflagen, gebarsten tegels en versleten vloeren bewaard gebleven. Mèt alle verhalen die daarin nog verborgen zitten. En dat zijn er heel veel. Ze vormen de geniï loci van het HuismethetHandje. Kom ze ontdekken tijdens KunstTour!
De vroegere bewoners van het Huismethethandje waren de zusters van het Sint Andriesklooster, fabrieksarbeiders, café-uitbaters, studenten, ‘grondwerkers’. En nu wonen wij er. We kochten het HuismethetHandje in 2000 en zijn sinds 1795 de eerste eigenaren die er ook wonen. Kortom, de muren hebben een bonte verzameling vertegenwoordigers van de lokale mensheid aan zich voorbij zien gaan. Daarom laat de genius loci er zich zien in de meest bizarre verschijningsvormen. In de kelder is ooit een paard begraven, het hoofd van een poppenkastpop dook op uit de waterput, de dakconstructie is ingevloerd, de resten van een concertzaalpodium belandden in de bibliotheek. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Aansluitend op al die geniï loci zijn er in het HuismethetHandje de afgelopen tien jaar een twintigtal beschouwende kunstwerken ontstaan. Geïntegreerd in het interieur geven ze hun visie op hun eigen biotoop. Zo beziet de Waterdrager de kelderbadkamer, de Reiziger is op weg naar boven, Nature à la Hollandaise verwijst diepgravend verder. Maar ook een genius loci die nog maar net uit zijn spreekwoordelijke ei is gekropen laat zich zien: het nieuwe werk ‘Les Humanités’.
The strenght of the place could easily be improved if the genius loci is understood and respected. Kom zelf ontdekken dat dit citaat maar al te waar is. Het HuismethetHandje als een unieke museale beleving!

De geniï loci van het Huismethethandje laten zich ontdekken op de volgende dagen:

zaterdag 26 mei van 13.00 tot 17.00 uur
zondag 27 mei van 13.00 tot 17.00 uur
maandag 28 mei van 13.00 tot 17.00 uur

We hechten veel waarde aan gastvrijheid. Dat hoort bij een evenement als KunstTour. Daarom kijken we bezoekers ook na 17.00 uur  niet de deur uit!