22 april 2010

Bllbllbblbllbllbbbll!
Kunsttour 2010 in HuismethetHandje

Probeer Bllbllbblbllbllbbbll! eens voor te lezen. Je merkt dan meteen dat de merkwaardige titel als een ware klank-textuur op je af komt rollen. Dat is ook precies de bedoeling. Bllbllbblbllbllbbbll! laat tijdens KunstTour 2010 de textuur van stof, taal en beeld bij elkaar komen. Stof in de vorm van de wonderlijk vrije viltkunst van Petra Noordhof, de fotografische en textiele texturen van Mieke Kockelkorn, en de fotografische en taal&teken-texturen van Paul Tieman. Ze delen met elkaar de passie voor het samengaan van ambacht en kunst. Wat het werk van de drie kunstenaars ook kenmerkt is de wat perfectionistische invalshoek. Het is niet snel goed genoeg.

Mieke Kockelkorn is een cultuurwetenschapper die na haar universitaire studie de richting mode en textiel aan de Maastrichtse kunstacademie volgde. Misschien was dat wel de oorzaak van de afwijkende creatieve richting die ze insloeg, want in de ronkende wereld van couture en fashion zul je haar zachte maar besliste stem tevergeefs zoeken. Haar werk hoort meer thuis bij de autonome kunsten. In haar fotografie, textilia en vrije werken streeft ze naar esthetiek en evenwicht. Ze vindt zonder dat ze daar ingewikkelde concepten voor hoeft te bedenken in de dagelijkse omgeving vormen en lijnen die in haar werk een nieuwe rust en balans vinden. Ze weet met haar werk op een meesterlijke wijze je ogen te openen voor een rijkdom aan indrukken uit onze dagelijkse leefomgeving die je niet voor mogelijk houdt.

Petra Noordhof is een gepassioneerd viltkunstenaar die zich in deze eeuwenoude discipline in enkele jaren tijd heeft ontwikkeld tot een professional pur sang. Na een lange loopbaan op een heel ander vakgebied heeft ze zich een aantal jaren de tijd gegund om zich de beheersing van de verviltingstechniek tot hoog niveau eigen te maken. Gebruikmakend van technieken, grondstoffen en inspiratie die ze van Turkije tot Tasmanië op weet te sporen heeft ze een krachtige stijl van werken ontwikkeld. Daardoor kan ze zich de laatste tijd met gemak bewegen in de richting van de autonome kunstwereld. Als je haar werk ziet besef je te maken te hebben met iemand voor wie het woord experiment wel, en het woord onmogelijk niet bestaat.

Autodidact Paul Tieman begon een jaar of twintig geleden als maquettebouwer. Het bleek een minstens zo vruchtbare voedingsbodem voor een verdere ontwikkeling tot autonoom kunstenaar als een academie, want al snel ontwikkelde zijn werk zich in de richting van meer abstracte maquettes. Daarna volgden twee-dimensionale technieken als fotografie en tekenwerk, later kwam daar het veelvuldig werken met taal en letters bij. Gebruikmakend van de theatrale aspecten van zijn werk bracht hij alle technieken regelmatig samen in vormen van installatiekunst, specifiek gemaakt voor één bepaalde locatie. De constante factor in de diverse uitingsvormen van zijn werk is de menselijke communicatie in relatie tot de menselijke leefomgeving. In het vrije werk dat hij tijdens Bllbllbblbllbllbbbll! toont is de miniaturistische rust in de vorm van heel dunne en kleurige lijnen weergekeerd, na jaren van intensieve projecten die de beschouwer nogal eens overdonderden met een lawine aan indrukken.

Bllbllbblbllbllbbbll! in het HuismethetHandje is -gratis uiteraard- te zien tijdens de drie dagen van KunstTour 2010: zaterdag 22, zondag 23, en maandag 24 mei van 11.00 tot 18.00 uur. De kunstenaars zijn zoveel mogelijk zelf aanwezig en geven de bezoeker daardoor een uniek kijkje in de keuken van de gedachtenwereld achter hun werk.

We zijn Saan Kronjée dankbaar voor de titel van Bllbllbblbllbllbbbll!