26 september 2009

Mysterieuze gevelbezoeker / mysterious guest


Het moest een wandelaar zijn
Een ontmoeting
Vreedzaam toch voorlopig
Ik was eerst gezien
Open handen
in afwachting van een gebaar
Te duidelijk
Een teken

Een dier
Ouder dan ik
sterker
Jaren van reizen
in de modder en het gras
We blijven hangen
een moment
Een beweging
Te langzaam om te vergeten


De tekst hierboven is geschreven door beeldend kunstenaar Guido Mevis uit Maastricht. Het is de handgreep voor zijn werk dat momenteel aan de gevel van het HuismethetHandje wordt geëxposeerd.
www.guidomevis.nl

The poetical text above is written by Guido Mevis. This Maastricht-based artist created the mysterious guest which is exhibiting himself at the moment, on first-floor level of the HuismethetHandje. After dark the work shows its most extra-ordinary face. It throws fascinating shadows on the wall behind.

Het werk kunt u vrij bekijken gedurende de openingstijden van de straat, ofwel 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Speciale aandacht voor de avondvoorstelling: door de subtiele verlichting ontstaat er een mysterieuze schaduwen-projectie. Het was een toevallige ontdekking, maar het is daarom niet minder fascinerend. De verlichting is ingeschakeld vanaf zonsondergang tot 1 uur 's nachts.

The mysterious guest of Guido Mevis can be visited during ordinary opening hours of the public street in front of HuismhetHandje: 7 days a week, 24 hours each day. The website of the artist: www.guidomevis.nl