14 mei 2011

Kunsttour 2011

De conversatie van een menselijk landschap

Het HuismethetHandje heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een eigenzinnig variabele constante in de KunstTour, de open atelierroute in Maastricht. Het eeuwenoude bouwwerk aan Achter de Barakken is dan voor een paar dagen niet het woon- en werkhuis van Gonnie en Paul, maar een vluchthaven voor het kijkje in de kunstpersonages die er exposeren. Kijken en beleven waar de kunst zijn oorsprong vindt is de grondgedachte achter KunstTour en in het HuismethetHandje is dat het maatgevende uitgangspunt. Het HuismethetHandje zoekt telkens een nieuwe samenhang tussen de kunstenaars die er exposeren. Kunstenaars van verschillend pluimage die heel verschillend werk maken. Maar altijd mensen die op een buitengewoon gepassioneerde en bevlogen wijze hun werk tot stand laten komen. Elk van hen eigent zich in het HuismethetHandje een ruimte toe om de vrije creatieve saus in het rond te laten spatten. Dat is niet gemakkelijk. Het huis en zijn intensieve interieur is een nadrukkelijk aanwezige ondergrond die zich maar moeilijk laat verbergen. Het is het tegendeel van de witte schoenendoosgalerie of dito museumzaal.

Met een knipoog naar de thematiek van KunstTour 2011 heet de tentoonstelling in HuismethetHandje 'De conversatie van een menselijk landschap'. De tentoonstelling wordt van inhoud voorzien door woordkunstenaar Mine Stemkens, fotograaf Johannes Timmermans, tekenaar Guido Mevis en miniaturist Paul Tieman.

Mine Stemkens' werk springt tijdens Kunsttour van de gevel van HuismethetHandje en waaiert in een woordenvol spoor naar haar huis aan Laag Frankrijk waar ze zelf tijdens Kunsttour te vinden is. Het woordenwerk van Mine laat zich moeilijk vangen in een paar woorden. Gedichten, zinnen en woorden van haar hand zijn geen poëzie voor stille hoekjes en boekjes, het zijn levensbelevingen van de dagelijkse mensenwereld.

Johannes Timmermans komen veel mensen elke ochtend tegen zonder het te weten. Zijn werk staat bijna elke dag in de krant. Maar verwacht geen veldslagen, geweld en bloed. Zijn fotografie is een beeldtaal die tranen van vreugde tot en met tranen van verdriet omvat. Het werk voor de krant speelt zich letterlijk en figuurlijk af binnen strakke kaders. De redactie bepaalt het onderwerp, een journalist schrijft het artikel. En een eindredactie doet ook nog haar zegje. Toch beweegt zijn vrije werk beweegt zich ook binnen de kaders van dienstbare karaktertrekken. Maar uiteindelijk is het de kunstenaar die die kaders bepaalt. En daar is Johannes Timmermans de absolute meester in.

Guido Mevis benadert zijn etsen en tekeningen vanuit een bijna filosofische gedachtengang. Hij is thuis in veel verschillende technieken en experimenteert van daaruit voordurend verder. De term 'landschap' speelt een centrale rol in zijn werk dat zich af zal spelen in de bibliotheek van het HuismethetHandje. Het landschap, gezien in lagen van steeds hernieuwde menselijke structurering, de illusie van vrijheid van leven binnen de afgebakende wereld, de gevormde wereld van de tuin.

Paul Tieman exposeert elk jaar in HuismethetHandje. Gonnie en hij zijn immers de eigenaars en bewoners van het huis. In De Conversatie van een menselijk landschap toont hij series fabels in de vorm van miniatuurtekeningen die voortgegroeid zijn uit zijn eigen, zeer recente foto's van 'het Conflict', de verzamelnaam voor de gecompliceerde situatie in Israel en Palestina die meestal tot doodlopend zwart-wit denken leidt.

Kunsttour 2011 - De conversatie van een menselijk landschap
Zaterdag 28 mei van 11.00 tot 18.00 uur
Zondag 29 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Afbeelding: een werk van Guido Mevis